Norma 7. De la publicitat i els mitjans de comunicació

Article 50. Si els psicòlegs ofereixen consells o emeten comentaris públics en qualsevol mitjà de comunicació, han de prendre precaucions per assegurar-se que les declaracions siguin fonamentades científicament i que no vulnerin les normes del codi deontològic.

 

Article 51. En cas d'assessorament o de campanyes publicitàries comercials,polítiques o similars, el psicòleg ha de vetllar pel respecte a la persona i als grups.

 

Article 52. La publicitat dels serveis que ofereix el psicòleg ha de ser veraç i objectiva, i no ha de generar falses expectatives. El psicòleg està obligat a identificar-se i a acreditar la seva competència amb la titulació necessària per a l'exercici professional.

 

Article 53. Si el psicòleg presta el seu nom, el seu prestigi o la seva imatge amb un fi publicitari, ho ha de fer sense detriment del prestigi de la professió.