Codi Deontològic del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 

Aprovat per la comissió deontològica del COPC el 3 de febrer 2014  

 

PREAMBUL

Els professionals de la psicologia som una part activa i influent de la societat, amb la qual estem molt compromesos.La psicologia i el seu exercici promouen la recerca, l'augment del benestar i el benefici social i ètic. Aquest codi deontològic del Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya es fa ressò de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides com a font d'inspiració i millora de la praxi i de les inquietuds dels seus integrants.


El codi deontològic del Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, que és obligatori per a tots els seus membres, estableix un marc de principis generals, així com principis específics per a l'exercici de la professió. Els seus objectius són l'orientació de l'exercici professional, la promoció de la responsabilitat, la integritat professional i el respecte als drets i a la dignitat de les persones.