Norma 10. De les consideracions finals

Article 60. Si un psicòleg té un conflicte de normes adverses, incompatibles, siguin legals o bé del codi deontològic, que entrin en col-lisió en un cas concret, l'ha de resoldre segons la seva consciència i n'ha d'informar les diferents parts interessades i la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

 

Article 61. Atès que representen un compromís formal de les institucions col-legials i de la professió amb la societat catalana, el Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ha de mirar que les normes del codi deontològic formin part de l'ordenament jurídic garantit pels poders públics a fi que la societat mateixa les valori com a essencials per a l'exercici d'una professió d'una gran transcendència humana i social.